İskambil Fali
 


 
İSKAMBİL FALI

İskambil falı geçmişten beri çok rağbet gören bir fal türüdür. iskambil falına tek başına bakmanın uğursuzluk getireceği söylenir. İskambil falına baktıran bir süje vardır. Süje fala baktıracak kişiye verilen isimdir. Ayrıca süje kağıtları keser ve fala başlanırken kendisine temsili bir kağıt seçer. Bir de bakıcı denilen fala bakacak kişi vardır. Bu fal türünde o kişi geleceği okumakla sorumludur. 52 adetlik kağıt destesinde 2'lik, 3'lük, 4'lük, 5'lik ve 6'lıklar ayıklandıktan sonra geriye 32 fal kağıdı kalır. Ayrıca bu 32 fal kağıdının her birinin kendine has anlamları vardır. Bu kalan kağıtlarda üst yanı ve alt yanlarına işaret koyulur. Çünkü koyulan işaretlere göre anlamlarda değişir. İskambil falı ülkemizde oldukça yaygın bir fal türüdür.
İskambil Falı
 

 
 

 
 
İskambil Falı Nasıl Bakılır ?

İskambil falında iki has yöntem vardır.
-32'lik deste ile bakılan fallar.
-52'lik deste ile bakılan fallar.

32'lik Deste ile Bakılan İskambil Falı :
Elli ikilik desteden ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılılar ayrıldıktan sonra geriye kalan otuz iki adet kağıdın her biri üst başını ve alt yanını ayırt edilebilinecek şekilde işaretlenir. Çünkü her kağıdın açılış sırasında doğru veya ters gelişine göre anlamıda değişmektedir.
İskambil Falı, İskambil Fal
52'lik Deste ile Bakılan İskambil Falı:
Bu fal basit açılıma dayanmaktadır. Şöyle ki:
Bir deste İskambilde 52 tane kağıt bulunduğunu ve bunların Kupa, Karo, Sinek ve Maça olmak üzere dört cinse ayrılmış olduğunu bilmekteyiz.
İskambil Falı bakmak isteyen kimse, bir deste iskambilin arasından bir kart çekerek ve de bu kartın anlamına bakarak falını okuyacaktır.
Fala bakmak için mutlaka iskambil kağıdınında olması şart değildir. Her ne kadar en doğru olanı iskambil kağıdı yoluyla fala bakmak olsa da, iskambil kağıdı bulunamadığı taktirde, aklınızdan örnek olarak: (Sinek Birlisi, yada Maça Kızı) diye bir kağıt tutarak da falınıza baktırabilirsiniz.